Đón khách – Bắt đầu chương trình

PrimeData & Gmartek cùng phối hợp và đồng tổ chức Hội thảo Leveraging Data to Grow Your Business – Tận dụng Dữ liệu để tăng trưởng cho Doanh nghiệp.

Phần 1 – Trình bày của Diễn giả và Q&A

Data-driven Marketing: from Analytics to Actions and back/Growth Hacking: from Analytics to Operation/Know customers in every touch for higher growth & better customer experience with CDP   Data-driven Marketing   from Analytics to Actions and back   Growth Hacking   from Analytics to Operation   Why Needs Online Course   Know customers in every touch