Ongoing

Phần 2 – Consulting room

Chương trình tư vấn riêng 1:1 cùng chuyên gia Bên cạnh đó, chương trình còn tạo sự kết nối, giao lưu, chia sẻ giữa các Chuyên gia và Doanh nghiệp